"

NASZA OFERTA

(obowiązuje od 1 marca 2021 roku)

Przypominamy, że wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychoruchowego umożliwia szybkie wprowadzenie dopasowanej do potrzeb dziecka terapii – stymulacji ruchowej, psychologicznej lub zastosowanie nowatorskich metod pedagogiki leczniczej. Daje ono dziecku niepowtarzalną szansę na wyrównanie zaburzonego rozwoju.

Usługa

Cena (zł)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Bezpłatnie jeśli dziecko jest objęte programem w naszej poradni

Diagnoza psychologiczna (wywiad, badanie, omówienie wyników, testy)

300-400

Diagnoza pedagogiczna (wywiad, badanie, omówienie wyników, opinia)

220

Diagnoza pedagogiczna  PEP-R, KORP, KOCP, KOZE (wywiad, badanie, omówienie wyników, opinia)

250

Diagnoza pedagogiczna (sprawność grafomotoryczna)

150

Diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) z konsultacją: psychologiczną, pedagogiczną i (w razie potrzeby) logopedyczną, omówienie wyników i plan terapii

(dodatkowo dyskalkulia)

450

500

Diagnoza gotowości szkolnej (dzieci 5-6 letnie)

wywiad, badanie, omówienie wyników, opinia

450

Diagnoza logopedyczna

(wywiad, badanie, omówienie wyników, opinia)

150

Diagnoza neurologopedyczna

(wywiad, badanie, omówienie wyników, opinia)

180

Konsultacja psychologiczna ( 60 min/45min)

120/100

Konsultacja pedagogiczna (60 min/45 min.)

120/100

Konsultacja logopedyczna (60 min./45 min.)

120/ 100

Konsultacja psychiatryczna

150

Indywidualna terapia pedagogiczna (45 min)

80

Indywidualna terapia psychologiczna (45 min)

80

Psychoterapia

120

Indywidualna terapia logopedyczna (45 min/30min)

80/60

Coaching młodzieżowy (60 min)

100

Interwencja kryzysowa (sesja indywidualna 60 min)

120

Integracja sensoryczna (SI, diagnoza obejmująca 3-4 spotkania)

400

Terapia integracji sensorycznej (60 min/45 min)

100 /80

Terapia ręki (60 min)

90

Grupowy Trening Kompetencji Społecznych i Emocjonalnych dla dzieci i młodzieży (90 min)

50 zł/osoba

(przy grupie co najmniej 5 osób)

Szkoła dla rodziców i opiekunów ( 90 min)

60 zł/osoba

(przy grupie co najmniej 5 osób)

Ruch Rozwijający Werniki Sherbone (90min)

60 zł/osoba

(przy grupie co najmniej 5 osób)

Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) – pierwszym polskim znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz do oceny jego właściwości temperamentalnych

230

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MDFR) – nowatorska metoda diagnostyczna opracowana 30 lat temu w Centrum Dziecięcym w Monachium. Stosuje się ją w dwóch wersjach skali – dla dzieci od 1. miesiąca życia do 3. roku życia oraz od 3. do 6. roku życia. Opiera się na etogonalnej metodzie badawczej (obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka). MDFR to nie tylko metoda dedykowana dzieciom ze stwierdzonymi deficytami, ale także doskonałe narzędzie w profilaktyce zaburzeń rozwojowych. Jest to tzw. profilaktyka trzeciorzędowa, którą powinny być objęte wszystkie niemowlęta, zwłaszcza te z grupy ryzyka.
Badanie prowadzą 
terapeuci certyfikowani przez Centrum Dziecięce w Monachium

300

Diagnoza kandydatów na rodziny zastępcze

i rodziców zastępczych (2-3 spotkania)

350

Diagnoza przetwarzania centralnego – Johansen- IAS

(I badanie)

Diagnoza przetwarzania centralnego

(kolejne badanie w trakcie terapii)

300

250

Ułatwienia dostępu