"

Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, poszukujesz rozwiązania sytuacji problemowej, rzetelnej diagnozy i wielokierunkowej terapii, wsparcia w wyznaczeniu właściwego kierunku rozwoju lub po prostu masz potrzebę podzielenia się swoimi wątpliwościami i przemyśleniami z ludźmi, dla których praca jest również pasją, a dzięki ich opinii zechcesz zmieniać siebie i swoje otoczenie. Nasi specjaliści służą swoją wiedzą, umiejętnościami, wieloletnim doświadczeniem zawodowym, postawą słuchania, empatii i gotowości do współpracy.

„Sto Pociech” miejsce gdzie ludzie, pomagają ludziom. Nasz zespół tworzą specjaliści reprezentujący w swojej pracy dyscypliny z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki, logopedii i neurologopedii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji.

Udzielamy profesjonalnej pomocy, oferując kompleksową diagnostykę dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczynając terapię koncentrujemy się na niwelowaniu zaburzeń, szukaniu mocnych stron i potencjału podopiecznego oraz dostosowujemy pracę do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Prowadzimy wielokierunkową terapię realizując m.in. program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dzieci do 7. roku życia.

Nasze działania dotykają zróżnicowanej problematyki począwszy od doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, poprzez pracę z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych, kończąc na edukacji rodzicielskiej i prowadzeniu profilaktyki. Nasz model pracy promuje zachowanie zdrowej równowagi w relacjach między rodzicami, dzieckiem, a terapeutą.

Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym wydajemy opinie dotyczące przyspieszania lub odroczenia od obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia,dyskalkulia, dysgrafia), które są honorowane w placówkach oświatowych. Ponadto diagnozujemy i wydajemy opinie na potrzeby innych podmiotów (np. służby zdrowia).

 

Właściwa Diagnoza – pomagamy w rozpoznaniu źródła zaburzenia

Wczesne wspomaganie – wspieramy rozwój od pierwszych dni

Skuteczna terapia – wyrównujemy deficyty

Warsztaty dla rodziców – przekazujemy wiedzę i umiejętności

Profilaktyka – pracujemy nas zmieszaniem ryzyka występowania deficytów

 

Jesteś zaniepokojony? Nie zwlekaj, przyjdź na bezpłatną konsultację ze specjalistami wczesnego wspomagania rozwoju. Czekamy!

Wysłuchamy Was, doradzimy, pokierujemy, a jeśli się zdecydujecie, wszechstronnie zdiagnozujemy Wasze dziecko.

 

Więcej informacji w placówce pod nr tel. 609 501 553 w godz. 10⁰⁰ - 18⁰⁰

po godzinie 18⁰⁰ pod nr tel. 609 215 431

////////////////////////////////////////////

Pozwól swojemu dziecku rozwijać pełny potencjał w atmosferze bezpieczeństwa i radości.

Jako zespół specjalistów zapewniamy opiekę, wsparcie rodziców, pomoc w harmonijnym i wszechstronnym rozwoju ich pociech poprzez rozwijanie wiary w siebie, pomoc w budowaniu zdrowych relacji z innymi oraz zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć dla dzieci które są prowadzone poprzez gry i zabawy indywidualne lub grupowe (w zależności od potrzeb i preferencji rodziców)

ZAKRĘCENI – ćwiczenia koncentracji uwagi

RODZIC na 5+ - warsztaty dla rodziców / opiekunów

BYSTRZAKI – pomoc w nauce oferta skierowana dla dzieci z klas I – III

JA I MAMA / JA I TATA – zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

WALECZNE DZIECIAKI – warsztaty Zastępowania Agresji

ODWAŻNE MALUCHY – warsztaty Umiejętności Społecznych

PLASTYCZNY RECYKLING – warsztaty kreatywności

KALIGRAFKI – warsztaty manualne

KULINARNA PRZYGODA – oferta skierowana dla dzieci i młodzieży z wybiórczością jedzenia, fobiami i chcącymi poznać nowe, zdrowe smaki

SAMOARANŻACJA – trening funkcji wykonawczych

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – zajęcia logopedyczne, oddechowe i fonacyjne

KRASOMÓWCY – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

Miesięczny abonament od 200zł do 280 zł w zależności od rodzaju zajęć

Więcej informacji dotyczącej poszczególnych zajęć w placówce pod nr tel. 609 501 553 w godz. 10⁰⁰ - 18⁰⁰

po godzinie 18⁰⁰ pod nr tel. 609 215 431

////////////////////////////////////////////
Oferujemy:

* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - bezpłatnie
* diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
* badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi
* diagnozę inteligencji
* diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku,odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
* diagnozę logopedyczną / neurologopedyczną
* diagnozę stanu emocjonalnego
* diagnozę relacji rodzinnych
* diagnozę Integracji sensoryczno-motorycznej
* Konsultacje neurologiczną i psychiatryczną
* Konsultacje i rozmowy wspierająco-edukacyjne (psychologiczne i pedagogiczne)
* Indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz Integracji sensoryczno-motorycznej
* Terapię ręki
* Wideotrening
* Rehabilitację ruchową dzieci i młodzieży
* Zajęcia grupowe :
- Grupowy Trening Kompetencji Społecznych i Emocjonalnych dla dzieci i młodzieży TUS
- Grupowy Trening Kształtowania Umiejętności Prospołecznych i Zastępowania Agresji StArt
- Ruch Rozwijający Werniki Sherborne
- Szkoła dla rodziców i wychowawców
- Integracja Funkcji Wykonawczych

* Masaż Shantala

 

„Sto Pociech ” w Łęcznej to Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Świadczymy profesjonalną pomoc dzieciom i ich rodzinom kwalifikującym się do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wspieramy dzieci w rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, psychicznym i duchowym. W naszej poradni na dzieci oraz ich rodziców i opiekunów czeka fachowy, zaangażowany i życzliwy zespół specjalistów. Nasi Specjaliści to zespół psychologów, psychiatrów, oligofrenopedagogów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna. Zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość. Współpracujemy również z psychiatrami, neurologami, terapeutami uzależnień, psychoterapeutami, terapeutami rodzin i pracownikami socjalnymi. Nasz zespół nieustannie się uczy, podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, stawiamy na swój własny rozwój osobisty, by móc skuteczniej służyć pomocą innym.Zapewniamy klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także poufność i życzliwość.  Zapraszamy!

 

Oferta

Wszechstronna oferta Naszej Poradni, to: diagnoza dzieci i młodzieży, w tym dzieci od 3msc.życia- specjalne testy, terapia dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami i zaburzeniami emocjonalnymi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, sala integracji sensorycznej, specjalistyczne porady. Bezpłatne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR).

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo–rehabilitacyjnych i terapeutyczno–edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Może dotyczyć rozwoju motorycznego, emocjonalnego, społecznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku, podnoszenia kompetencji społecznych dziecka poprzez treningi umiejętności społecznych itp. Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju funkcjonują na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Gwarantuje ono każdemu dziecku (z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz jego rodzinie bezpłatne, wielospecjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju. Aby włączyć dziecko do programu wczesnego wspomagania rozwoju nie jest konieczne orzeczenie o niepełnosprawności.

W jaki sposób dziecko może zostać objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Kwalifikacja dziecka do WWR odbywa się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Rodzice składają do zespołu opiniującego/orzekającego przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego rozwoju. Po uzyskaniu takiej opinii rodzic powinien udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Zespół WWR złożony z odpowiednich specjalistów planuje terapię i realizuje zajęcia. W jego skład wchodzą: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, i inni terapeuci.

Szanowni Państwo, zatroskani Rodzice!

Być może niepokoicie się, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo. Zachęcamy do kontaktu się z naszą placówką (lub inną poradnią psychologiczno-pedagogiczną). Wysłuchamy Was, doradzimy, a jeśli się zdecydujecie, wszechstronnie zdiagnozujemy Wasze dziecko. Mamy do dyspozycji doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów SI, a także lekarzy-w tym psychiatrów i neurologa dziecięcego. Dysponujemy niemal wszystkimi metodami diagnostycznymi dla małych dzieci dostępnymi na rynku polskim. Pracujemy z dzieckiem tak, aby wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości jego rozwoju.

Z poważaniem
Joanna Mirowska-Wieczorek
Właściciel
Przewodnicząca Zespołu Opiniującego

 

Terapia pedagogiczna

Jeśli Twoje dziecko ma:

– opóźniony rozwój mowy
– zaburzenia emocjonalne ( np. różnego rodzaju lęki, problemy ze złością)
– zaburzenia integracji sensorycznej
– niepełnosprawność intelektualną
– obniżoną sprawność manualną
– zaburzenia orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
– zaburzenia w koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
– opóźniony rozwój psychoruchowy
– zaburzenia w lateralizacji
– niespecyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia)
– jest nadpobudliwe psychoruchowo (ADHD).

Terapia Pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna skierowana jest do dzieci, które mają trudności w nauce, odrabianiu lekcji, trudno im się skupić. Zajęcia są prowadzone w przyjaznej atmosferze, a program zajęć jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka. Skupiamy się nie tylko na pracy nad słabszymi obszarami funkcjonowania dziecka, ale stawiamy na całościowy rozwój. Do współpracy zaproszeni są również rodzice oraz opiekunowie dzieci, którzy są na bieżąco informowani o programie zajęć, postępach dziecka oraz o zaleceniach i ćwiczeniach do realizacji w domu. Celem głównym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów (wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych).
Dodatkowo przeprowadzamy diagnozy:
– Ogólnorozwojowa diagnoza pedagogiczna;
– Diagnoza edukacyjna dzieci 5, 6 – letnich rozpoczynających naukę – badanie prognostyczne dojrzałości szkolnej.
– Diagnoza trudności szkolnych: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;

 

KONSULTACJE:

– Konsultacje pedagogiczne dla rodziców i opiekunów

Poradnia uprawniona jest do wydawania opinii w sprawie:

– dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (przyśpieszenie),
– odroczenia obowiązku szkolnego,
– spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą tzw. edukacja domowa,
– dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych– dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi, np. dysleksja, dyskalkulia, ADHD, obniżone możliwości intelektualne, nerwica,
– indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,
– wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia – dla potrzeb ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania dla dzieci, których trudności rozwojowe (np. ADHD) uniemożliwiają pełne sprostanie wymaganiom
zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego,
– dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią),
– opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce dla dzieci, które potrzebują np. dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych albo innej formy opieki psychologicznej lub pedagogicznej ze strony szkoły.
W poradni można także wykonać badania i zyskać opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.

Terapia psychologiczna

Psychoterapia to oddziaływanie mające na celu poprawę funkcjonowania człowieka na wielu płaszczyznach jego życia. Wsparciem obejmujemy zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Terapia pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązaniu zgłaszanego problemu. Spodziewanymi efektami są:
-Ustąpienie lub minimalizacja zgłaszanego problemu
-Lepsze zrozumienie motywów swojego postępowania oraz postępowania innych osób
-Poprawa komunikacji i współdziałania z innymi
-Bardziej efektywne rozpoznawanie własnych potrzeb
-Podniesienie samooceny
-Redukcja lęków
Terapia rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, na których terapeuta rozpoznaje problem. Następnie następuje kwalifikacja do rodzaju terapii. Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 50 minut. W naszej Poradni pracujemy w 2 nurtach: psychodynamicznym oraz behawioralno-poznawczym.
Podejście psychodynamiczne zakłada, że trudności których doświadczamy są wynikiem naszej struktury wewnętrznej. Człowiek, oprócz świadomej części, zawiera również nieświadomą i to w niej w większości ukryte są przyczyny objawów. Terapeuta stara się zrozumieć życie psychiczne Pacjenta, jego emocje oraz nieświadome pragnienia i konflikty.
Psychoterapia behawioralno-poznawcza opiera się na założeniu, że większość trudności bierze się z niekonstruktywnego, nawykowego sposobu reagowania, lub myślenia. W terapii behawioralnej terapeuta koncentruje się na analizowaniu sposobu widzenia świata przez Pacjenta oraz wprowadzaniu nowych, bardziej korzystnych zachowań.

Oferta dla dzieci

Formy pomocy:
– Diagnoza potencjału intelektualnego, emocjonalnego i osobowościowego dzieci i młodzieży.
– Opiniowanie o indywidualnych, specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.
– Konsultacje, porady, diagnoza w zakresie oceny i wspierania rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego małego dziecka.
– Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna
– Ćwiczenia rozwijające pamięć, myślenie, koncentrację i uwagę dzieci
– Psychoterapia dla dzieci i młodzieży cierpiących na zespół stresu pourazowego
– Psychoterapia dzieci i młodzieży z depresją, stanami lękowymi, nadmiernym onieśmieleniem.
– Psychoterapia dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą.
– Psychoterapia młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi wieku dojrzewania.
– Konsultacje, rozmowy wspierająco – edukacyjne dla rodziców dotyczące spraw związanych z wychowaniem dzieci.
– Konsultacje, rozmowy wspierająco – edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych.

Oferta dla osób dorosłych

Terapia indywidualna jest skierowana do osób, które:
– Odczuwają smutek, przygnębienie, lęk
– Mają trudności ze snem, koncentracją,
– Nie radzą sobie ze stresem,
– Były uczestnikami lub świadkami traumatycznego wydarzenia np. Przemoc, gwałt,
– Mają poczucie pustki, bezsensu życia, alienacji,
– Są w żałobie po stracie bliskiej osoby
– Doświadczają trudności w relacjach z rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem, partnerem, szefem,
– Są zaniepokojone swoim zachowaniem lub zachowaniem swoich bliskich np: zaburzenia zachowania, zachowania agresywne, u dzieci – specyficzne trudności w nauce, zaburzenia rozwojowe,
– Cierpią z powodu choroby somatycznej, zaburzeń psychicznych
– Chcą się nauczyć obniżać napięcie i stres
– Są zainteresowane rozwojem osobistym,

Terapia rodzinna jest skierowana do osób, które:
– Odczuwają trudności w komunikacji z pozostałymi członkami rodziny (często wybuchają kłótnie, zarówno o rzeczy ważne jak i o drobiazgi, podejmowanie wspólnych decyzji wydaje się niemożliwe, pojawia się poczucie niezrozumienia, osamotnienia
– Znajdują się w kryzysie – członkowie rodziny zastanawiają się nad rozwodem, separacją lub doświadczyli trudnej sytuacji – np. zdrady, śmierci członka rodziny
– Przeżywają trudności wychowawcze – np. dziecko zaczyna zachowywać się „dziwacznie”, inaczej niż do tej pory
– Borykają się z chorobą jednego z członków rodziny ( np. nowotworem, anoreksją, chorobą psychiczną)
Istnieje możliwość zorganizowania grupy terapeutycznej (max 12 osób) zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.
Przeprowadzamy również diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Terapia logopedyczna

Terapia afazji:
Afazją nazywamy częściową lub całkowitą utratę mowy, spowodowaną uszkodzeniem struktur mózgowych. Przyczyną afazji może być uraz mózgu lub czaszki, udar, nowotwór mózgu. Osoba cierpiąca na afazję, w zależności od rodzaju afazji, może mieć problemy z:

 • nazywaniem przedmiotów (np. szczotka, łyżka – chory potrafi opisać przedmiot, ale nie potrafi go nazwać)
 • płynną mową (mówi powoli, mało, słownictwo ubogie)
 • logicznymi wypowiedziami (pojawiają się opuszczenia, powtórzenia, agramatyzm)
 • ze zrozumieniem mowy słyszanej
 • wykonywaniem złożonych czynności

W wypowiedziach osób z afazją często pojawiają się błędnie użyte słowa, wypowiedzi są niegramatyczne, nielogiczne. Występuje trudność w powtórzeniu we właściwej kolejności dni tygodnia, miesięcy. Chory ma problemy zarówno z wypowiedziami, jak i rozumieniem mowy słyszanej. Często afazja jest jednym kilku z zaburzeń jakich doświadcza osoba po urazie mózgu. Dodatkowo może pojawić się obniżenie umiejętności umysłowych, depresja, różnego rodzaju paraliże/porażenia, zaburzenia pamięci oraz pola widzenia.
Terapię mowy można rozpocząć dopiero wtedy, gdy ustąpią ostre objawy choroby, która wywołała afazję. Początkowo zajęcia powinny być krótkie (kilkuminutowe). Stopniowo wydłużany jest czas terapii, aż do 45 minut. Ważna jest współpraca z rodziną, oraz z psychologiem i pedagogiem, którzy będą wspierać usprawnianie zaburzonych funkcji.

Terapia dyzartrii:
Dyzartria jest to zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, spowodowanych uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mowy. Dyzartria to nieprawidłowa artykulacja dźwięków lub głosek wynikająca z nieprawidłowej aktywacji mięśni ust, żuchwy i gardła, która wpływa na szybkość, siłę i rozkład w czasie, zakres i dokładność mówienia. Uszkodzenia dotyczą różnych struktur obwodowego i/lub ośrodkowego układu nerwowego na różnych poziomach. Dyzartria może wynikać też z miejscowych nieprawidłowości w strukturze podniebienia, języka i krtani. Dysfunkcje mowy mogą mieć różne nasilenie. Dyzartria współwystępuje z innymi schorzeniami, zarówno narządów ruchu, jak i mowy. O dyzartrii mówimy wtedy, gdy osoba potrafi układać treści myślenia w odpowiednie struktury językowe, ale w następstwie dysfunkcji nerwowo-mięśniowych nie jest w stanie prawidłowo realizować wypowiedzi. Mowa dyzartryczna, jest powolna, zamazana, bezgłośna i często z przydźwiękiem nosowym.
Osoba cierpiąca na dyzartrię ma trudności z:

 • połykaniem pokarmów
 • artykulacją
 • oddychaniem
 • płynną mową
 • modulacją głosu (wypowiedzi monotonne)
 • dostosowaniem głośności mówienia (mowa bardzo cicha lub bardzo głośna)

Celem ćwiczeń logopedycznych jest wzmocnienie mięśni zaangażowanych w powstawanie mowy, oprócz tego pacjenci uczeni są tego, jak mówić bardziej wyraźnie. Nauka obejmować może także kontrolę oddychania, która pozwoli wpływać na głośność wypowiadanych słów.

Trening słuchowy Johansena

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją ( www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.
Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych - Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej nagrany na płyty CD do odtwarzania w domu lub szkole.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).
W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.
Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: 

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

Rehabilitacja

Metody pracy:

IBITA BOBATH - Międzynarodowa (uznawana na całym świecie)metoda pracy z pacjentami neurologicznymi.
Wskazania:
– porażenie mózgowe
– stwardnienie rozsiane
– udary
– niedowłady
– nieprawidłowe napięcie mięśniowe
– urazy mózgowo – czaszkowe
– inne schorzenia o podłożu neurologicznym

 

PNF  Umożliwia optymalne odtworzenie utraconych funkcji motorycznych pacjenta, wykorzystując receptory jego ciała.

Wskazania:
– przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu
– wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
– wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
– stwardnienie rozsiane (SM)
– choroba Parkinsona
– pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej
– choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)
– złamania tkanki kostnej
– uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
– zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich
– zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna
– bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego
– neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego
– zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)
– leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn

 

TERAPIA MANUALNA– są to metody i techniki zajmujące się diagnostyką i leczeniem odwracalnych zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu (stawów, mięśni, powięzi, więzadeł).

Wskazania:
– bóle głowy, migreny
– bóle kręgosłupa
– skrzywienia kręgosłupa
– zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i kończyn
– wady postawy
– drętwienie kończyn
– ograniczenia zakresów ruchu w stawach m.in. po urazach, złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, zabiegach – operacyjnych
– rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego i tylnego, uszkodzenie  łąkotek
– nerwobóle
– stany napięcia mięśni
– przemęczenie
– zaburzenia snu
– paluch koślawy tzw. hallux valgus

 

KINEZJOTAPING – metoda polegająca na stosowaniu specjalnych plastrów wspomagających pracę mięśni, korygujących niewłaściwe ustawienie stawu, zmniejszających ból i nienaturalne odczucia skóry i mięśni.

Wskazania:
-Zespoły bólowe kręgosłupa
-Korekcja postawy (wady postawy, skoliozy)
– Stany pourazowe mięśni i stawów
– Zwichnięcia
– Skręcenia

Rehabilitacja dzieci i niemowląt:

– asymetrie
– nieprawidłowe napięcie mięśniowe
– porażenie mózgowe
– genetyczne wady rozwojowe
– zajęcia korekcyjne wad postawy (wady kręgosłupa, kolan, stóp itp.)

 

Diagnoza:

 • dzieci w wieku 0-3 lat
 • dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • autyzm
 • Adhd
 • funkcji wykonawczych
 • gotowości szkolnej
 • trudności emocjonalnych, wychowawczych i dydaktycznych
 • psychologiczna i neuropsychologiczna
 • logopedyczna i neurologopedyczna
 • dysleksji i dyskalkulii
 • integracji sensorycznej (SI)
 • funkcji wykonawczych

Terapia Indywidualna:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • terapia ręki
 • integracja sensomotoryczna
 • rehabilitacja

Terapia grupowa:

 • Trening umiejętności społecznych
 • trening zastępowania agresji
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

Konsultacje Lekarzy specjalistów:

lekarz psychiatra
psychiatra dzieci i młodzieży
neurolog dziecięcy

Ułatwienia dostępu